Élelmiszeripari minőségellenőrzés​

Quality - Safety - Traceability​

Élelmiszeripari termékbeépülés- és termékéletút-követés, kiemelten az alábbi területeken

MEZŐ­GAZDASÁGI TERME­LÉS

Mezőgazdasági termelők, akiknek fontos, hogy a termékéletút-követést a lehető legkevesebb adatrögzítéssel, ezzel együtt digitálisan átadható formában szeretnék végezni.

TOVÁBB

ÉLEL­MISZER-FELDOL­GOZÁS

Élelmiszeripari feldolgozók, akiknek fontos, hogy a termékeikhez felhasznált alapanyagok, nyersanyagok - hiteles - eredete, minősége, életútja követhető legyen (az általuk elvégzett feldolgozás után is).

TOVÁBB

NAGY- ÉS KISKERES­KEDELEM

Kereskedelmi szereplők, akik már a beszerzés előtt meg akarnak győződni potenciális beszállítóik részéről elvárható minőségi szintről

TOVÁBB

FOGYASZ­TÓK ÉS HATÓ­SÁGOK

Éttermek, konyhák, közétkeztetési szereplők, akik ellenőrzött, és elektronikusan „bármikor” ellenőrizhető, hazai alapagyagokat akarnak beszerezni.

TOVÁBB

Kiknek és miben segít a QSTS?

Mezőgazdasági termelőknek

A táblatörzskönyv, a vetőmag-információk (pontos fajtakövetés), a növényvédelmi információk stb. digitálisan rögzíthetők, az adatokat pedig sok évre visszamenően lehet tárolni, elemezni, valamint a partnereknek és a vevőknek digitálisan átadni.

A rendszer lehetővé teszi az időjárási és termőföldi körülményekről, vető-, betakarító-, talajmegmunkáló és növényvédő gépekből kinyerhető digitális adatok tárolását folyamatosan bővíthető módon.

A feldolgozóiparral közös platformot biztosít a megoldás, amely tovább növeli mindkét fél értékesítési biztonsági szintjét a garantált minőségi szintből adódó piaci előnynek köszönhetően.

Élelmiszeripari feldolgozóknak

A termékeikhez felhasznált alapanyagok, nyersanyagok hiteles eredete, minősége, életútja elektronikusan is követhetővé válik, hiszen a rendszer már a mezőgazdasági termelők által bevitt adatokhoz is hozzáférést biztosít számukra.

A gyártási és minőségellenőrzési folyamat eseményeinek követése során – az esetleges manuális adatbevitel mellett – mérésadatgyűjtési információkat is befogad, illetve feldolgoz, amelyek származhatnak laborvizsgálatokból, osztályozó vagy csomagoló gépektől, valamint a környezeti paraméterek monitoringjából is.

A rendszer akár több, mint száz termékparaméter alapján is lehetővé teszi a tetszőleges paraméterösszetételre vonatkozó szűréseket, ezáltal pedig biztosítja még az extrém vevői igényekhez igazodó, „tűpontos” termékszelekciót is.

elelmiszer-ipari-feldolgozoknak

Kereskedelmi szereplőknek

A potenciális vevők a termékkínálatot részletes termékparaméterek szintjén már előzetesen is elemezhetik.

Szállítmányonként – az előre megkapott – digitális adatok alapján információt kaphatnak az egyes termékek igen nagy részletességű minőségi és tulajdonságbeli jellemzőiről.

Minőségi kifogás esetén sokkal gyorsabban feltárható a hiba oka, illetve szükség esetén elindítható a termékvisszahívás.

Fogyasztóknak és a fogyasztóvédelemnek

Az éttermeknek és a konyháknak lehetősége nyílik a speciális igényekhez igazodó alapanyagok kiválasztására.

A közétkeztetési szereplők ki tudják választani a számukra legjobb ár/érték arányú termékeket, valamint a 80%-os szabály – akaratlan – be nem tartásának a kockázatát is minimalizálni tudják, hiszen a származási helyek a teljes láncon át hitelesen követhetők.

A hatóságok és az állam a termelői, a feldolgozói és a kereskedelmi lánc egységesíthető adatszolgáltatása eredményeként sokkal hatékonyabb élelmiszeregészségi felügyelet gyakorlására lehetnek képesek.

fogyasztoknak-es-a-fogyasztovedelmnek

Tudatos vásárlóknak

Ritka ételérzékenységek esetén egyszerűbb az ételek (ételalapanyagok) kiválasztása.

A „Hazai termék” kedvelői hiteles információt kapnak a keresett cikkek eredetéről.

Hogyan segít a QSTS?

Élelmiszerellátási lánc

A mezőgazdasági, az állattenyésztési és az élelmiszertermelési ágazatokra vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok és előírások mindegyikében kiemelt helyet kap az egészségvédelem. Jogszabályok, szabványok, minőségbiztosítási előírások, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek sora vonatkozik az élelmiszertermelési és -feldolgozási láncban résztvevő minden egyes szereplőre.  Az erőforrásokat felemésztő jogkövető magatartás – ha ügyesen csinálják – üzleti előnyökhöz juttathat.

Esettanulmányok