Keresés
Close this search box.

QSTS – Termékbeépülés és életútkövetés

Mindamellett, hogy az élelmiszergyártókra szigorú törvényi előírások vonatkoznak, napjainkban már az igényes vevő is egyre gyakrabban szeretné pontosan tudni, hogy „mit eszik”.

A megoldás – a QSTS szoftvercsomag – egy integrált, moduláris felépítésű rendszer, ami az „ekétől a tányérig” szlogennek megfelelően biztosít korszerű informatikai támogatást a teljes élelmiszeripari lánc mentén ahhoz, hogy döntéseinkhez elegendő információ álljon rendelkezésünkre a minőséggel kapcsolatos paraméterekről a nyersanyag termesztésétől kezdve a feldolgozáson át a felhasználóhoz, vevőkhöz kerülő késztermékig – biztosítva ezzel a teljeskörű termékazonosítást és visszakereshetőséget.

Megoldásunk illeszkedik az EU-ban kialakult „termelőtől a fogyasztóig” szemlélethez, illetve az amerikai „termőföldtől az asztalig” koncepcióhoz, amelyek célja a teljes élelmiszerlánc biztonságának előmozdítása és a teljes körű nyomonkövethetőség biztosítása.
Az európai élelmiszer-biztonsági politika célként tűzte ki maga elé az emberi egészség és a fogyasztói érdekek védelmét. A szabályozás alapvető pontjai (az élelmiszerek higiéniája, élelmiszer-szennyezés, az élelmiszerek címkézése, állat- és növényegészségügy, géntechnológiával történt módosítás) visszaköszönnek a rendszerben.
A moduláris felépítésű megoldás az alábbi komponensekre épül:

Az rendszerből kinyerhető eredmények, riportok, visszacsatolások átfogó és egymáshoz kapcsolódó információkat biztosítanak a teljes láncolat mentén. A legfontosabb lehetőségek:

A nemzeti stratégiai program megvalósításának egyik alapvető pillére, hogy a fent leírtak alapján az élelmiszerlánc szereplőiből a lehető legteljesebb adatbázis létrehozása. Jelenleg az élelmiszerlánccal kapcsolatos információ nagyon nagy mennyiségben, szétszórtan, nem egységes szerkezetben áll rendelkezésre.

Jóllehet a középpontban mindig a fogyasztó áll, technológiai és informatikai szemmel nézve az élelmiszeripari láncolat közepén az élelmiszeripari feldolgozó helyezkedik el. Itt koncentrálódnak a termelőktől és beszállítóktól gyűjtött, a nyersanyagok előéletére vonatkozó információk, itt keletkeznek és kerülnek rögzítésre a gyártás és feldolgozás során keletkező fontos minőségügyi és technológiai paraméterek. A feldolgozó, gyártó érdeke pedig az, hogy a kereskedelemnek és a fogyasztóknak nyújtott hiteles adatokkal növelje a vevői bizalmat.

Ennek alapján így a félkész és késztermékek minősítését biztosító mag áll a rendszer technikai középpontjában. Ez egy dinamikusan működő, ún. intelligens sablonok által vezérelt modul. Működése vázlatosan:

Intelligens sablonok – Rugalmas működés

A sablonok nem mást jelentenek, mint a vonatkozó szabványok és egyéni igények alapján összeállított minősítő lapokat, belső specifikációkat. Ezekben a törvényi előírások, egyéni szabályok, technológiai és vevői elvárások alapján a felhasználó fogalmazza meg és rögzíti a „játékszabályokat” (intelligens sablonok). Ezek a „játékszabályok” vezérlik az adatrögzítést, a különböző algoritmusok szerinti minősítést és az elemzéseket.

Kiszerelés- és tömegellenőrzés

Automatikus vagy félautomatikus súlymérésen alapuló tömegellenőrzés a termékre jellemző tűrés alapján. Műszakátlag-figyelés és riasztás.

Átfogó elemzések

Keresési lehetőség valamennyi paraméter alapján. A minősítések láncolata alapján azonnal visszakereshető információk a késztermékből kiindulva egészen az alapanyag-jellemzőkig. Statisztikák, riportok és digitális bizonylatok előállítása.

Az Ipar4.0 filozófiának és elvárásoknak megfelelően az adatkinyerést támogató eszközök, szenzorok és mikrobiológiai vizsgáló berendezések adatait folyamatosan bővülő módon online veszi át a rendszer.

A rendszerből kinyerhető fontosabb eredmények és visszacsatolások: