Keresés
Close this search box.

Fogalomtár

Szervezetünk azon létfontosságú alkotóelemeit nevezzük antioxidánsoknak, amelyek képesek ellensúlyozni az oxidációs folyamatok káros hatásait, a túltermelődő szabadgyökök semlegesítésével támogatják az immunrendszer hatékony működését. Az endogén antioxidánsokat a szervezetünk termeli, az exogén antioxidánsokat külsőleg kell bejuttatnunk.
Mezőgazdaságban is alkalmazható szenzorokat és megoldásokat forgalmazó partnerünk adatgyűjtő rendszere (AgroSense Node vezeték nélküli adatgyűjtő). A széles skálát felölelő szenzorcsaládokról a https://agroszenzor.hu/termek/agrosense-node/ oldalon található részletes információ.
Mesterségesen előállított, két aminosavból álló édesítőszer, amelyet csökkentett cukortartalmú élelmiszerekben használják önmagában, esetleg más édesítőszerekkel kombinálva, de asztali édesítőszerként is forgalmazzák. Édesítőereje hő hatására csökken, ezért nem alkalmas sütésre és főzésre.

Az audit (vagy auditálás) az auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. Az audit az a minőségirányítási folyamat, amellyel meghatározható a minőségirányítási rendszer követelményeinek való megfelelés mértéke. Az audit megállapításait a minőségirányítási rendszer eredményességének értékelésére és a fejlesztési lehetőségek meghatározására (felfedésére) alkalmazzák.

A digitális transzparencia biztosított a teljes élelmiszeripari lánc mentén, a lánc bármely szakaszában, az ágazattól függetlenül. Tehát a QST szoftver ugyanúgy képes biztosítani az átláthatóságot például a malomiparban, mint a húsiparban, a hűtőiparban, a konzerviparban, a szesziparban, vagy a sütő- és tésztaiparban stb.
A biodiverzitás vagy biológiai sokféleség, a Földön élő különböző biológiai létformák (mikroorganizmusok, növények, gombák, állatok) összessége, az élővilág sokféleségét jelenti, legegyszerűbben megfogalmazva az élőlények fajainak összességét öleli fel. A biológiai sokféleség azt fejezi ki, hogy mennyire gazdag a természeti környezetünk. Emellett biodiverzitáson a fajon belüli genetikai változatosságot is érthetjük, de a fogalom jelentheti adott területek fajgazdagságát is. Így végső soron a biodiverzitás bolygónk legösszetettebb jellemzője. Jelentős szerepet játszik az ökológiai egyensúly fenntartásában, és egyben fontos indikátora is. A biodiverzitás jelenti Földünk természeti tőkéjét.
Klinikai- és mikrobiológiai vizsgáló-berendezéseket gyártó nemzetközi cég. Referenciahelyünkön a Biomerieux mikrobiológia analizátorból a QST online veszi át a vizsgálati eredményeket.
A blokchain vagy blokklánc egy olyan új technológia, amely lehetővé teszi a hálózatokban megosztott információ biztonságos kezelését. A blokklánc lényegében egy digitális rekordokból (blokkokból) álló lista, amelynek minden eleme tartalmazza az előző elem lenyomatát. Miután egy rekordot ellenőriztek, bekerül a láncba, és többé már nem lehet kitörölni vagy módosítani. Vagyis a blockchain egy közös megegyezéssel létrehozott, elosztott, digitális főkönyv, amely teljesen transzparens, az összes résztvevő számára látható, és utólag már nem megváltoztatható. Épp e sajátosságai miatt elsősorban olyan területeken érdemes alkalmazni, ahol a transzparencia, a hitelesség és a megbízhatóság kiemelkedően fontos szempont. Átfogó ismertségre a Bitcoin kapcsán tett szert, de mára sokkal szélesebb körben használt, nagyon dinamikusan fejlődő technológia, aminek alkalmazása élelmiszerbiztonsági területeken is teljesen kézenfekvő.
BRC szabványt (British Retail Consortium). A szabvány előírja, hogy az ágazatban tevékenykedő cégek hogyan feleljenek meg a szabványoknak az élelmiszerek biztonságosságát és minőségét milyen módon biztosítsák. A szabvány fentiek dokumentáltsági előírásait is tartalmazza.

A környezettudatossághoz kötődő vállalati jelentéstételről szóló irányelv rövidítése (Corporate Sustainability Reporting Directive), amelynek értelmében a vállalatok számára kötelező a fenntarthatósági jelentések elkészítése.

Mérési eredmények, jegyzőkönyvek, tanúsítványok digitálisan aláírt példánya, melyek hivatalos eljárások esetén is elfogadott, bizonyítékerejű elektronikus dokumentumok.
A digitális átláthatóság azt jelenti, hogy a digitális környezetben végzett tevékenységet semmilyen módon sem szűrik, módosítják vagy rejtik el. Ez a bizalom kiépítésnek kulcsfontosságú eleme. Ha érintettek között minden részletet megosztanak, akkor az segíti a problémák gyorsabb megoldását és csökkenti azok megismétlődésének veszélyét is.
A DIH-World egy innovációs akcióprojekt, amelyet az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramja társ- finanszíroz. A DIH-World projekt része az ICT Innovation for Manufacturing SME (I4MS) kezdeményezésnek, amely támogatja a gyártó KKV-kat és a középvállalatokat az információs és kommunikációs technológiák (IKT) üzleti tevékenységükben való széles körű használatában. A DIH-World célja, hogy felgyorsítsa a fejlett digitális technológiák elterjedését az európai gyártó KKV-k minden ágazatában, támogatva őket a fenntartható versenyelőnyök kiépítésében és a globális piacok elérésében. E cél elérése érdekében a DIH-World projekt konzorcium első nyílt felhívása 35 kísérletet támogat.
Olyan intelligens sablonok, melyek tulajdonképpen tágabban értelmezett minősítési paraméterek A sablonok tulajdonképpen a vonatkozó szabványok és egyéni igények alapján összeállított minősítő lapokat, belső specifikációkat jelentik. Ezekben a törvényi előírások, egyéni szabályok, technológiai és vevői elvárások alapján a felhasználó határozza meg és rögzíti a szabályokat.
Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (European Food Safety Authority) független tudományos szakvéleményt nyújt az élelmiszerekkel kapcsolatos kockázatokról, tájékoztatja a nyilvánosságot az általa végzett tudományos munkákról, valamint együttműködik a tagállamokkal és a nemzetközi szervezetekkel. Hatáskörébe tartozik az élelmiszer- és takarmánybiztonság, a táplálkozás, az állategészségügy és -jólét, a növényvédelem és a növényegészségügy.
A rendszer szlogenje, amely tükrözi, hogy a rendszer törekszik az élelmiszerlánc mentén az alapanyagok termesztésétől a végfelhasználó tányérjáig információkat gyűjteni, elemezni és kiértékelni.
Az ellátási lánc folyamata a nyersanyag előállításától a késztermékek a végfelhasználókhoz történő kiszállításáig tart, illetve magában foglalja a termékekhez kapcsolódó különböző szolgáltatásokat. Az ellátási láncok egy termék vagy szolgáltatás teljes életútját végig követő rendszerek. Részt vesz benne minden olyan vállalkozás, amely egy adott termék előállításában és terjesztésében szerepet vállal.

Az ESG az Environment (környezet), Social (társadalmi), Governance (vezetés) rövidítése. A kritériumok tájékoztatást adnak arról, hogy egy vállalat milyen mértékben tanúsít környezet- és klímabarát magatartást, mennyire tart be olyan szempontokat, mint például a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, vagy milyen vállalatvezetési és ellenőrzési folyamatokat alkalmaz.

A vállalati fenntarthatóság legfőbb szabályozása, ami az E környezeti, S társadalmi és G vállalatvezetési irányelveket fogalmazza meg.

Az élelmiszer emberi fogyasztásra szánt és arra alkalmas termék. Az élelmiszer-termelők, -gyártók és -forgalmazók alapvető célja az élelmiszer-biztonság.
Élelmiszer-enzimek vagy élelmiszer-aromák az élelmiszerekhez szándékosan hozzáadott, egyes technológiai funkciókat – pl. színezést, édesítést vagy tartósítást – ellátó anyagok, amelyek rendes körülmények között önmagukban nem szolgálnak fogyasztásra.
Úgy határozható meg, mint az élelmiszerre közvetlen vagy közvetett hatással bíró, a „termőföldtől asztalig” tartó láncot alkotó folyamatok, valamint e folyamatok eredményeképpen létrejövő termékek összessége.
Középtávú (2013-2022) nemzeti szintű stratégia, amelynek küldetése az élelmiszerlánc-biztonság javításával mindannyiunk, azaz az ember és a társadalom védelme. Ezt elsősorban az egészség és a gazdaság védelmén keresztül, a környezeti szempontok érvényesítése mellett tervezi elérni, ahol az egészség a betegségektől való mentesség mellett az ember fizikai, mentális és szociális jólétét is magában foglalja, valamint a gazdaság védelme a nemzetgazdasági érdekek érvényesítésén túlmenően a gazdasági folyamatok tisztaságára, fenntarthatóságára való törekvésre is kiterjed. A Stratégia elvárt jövőképe, hogy mindenkor egészséges, kiváló minőségű, biztonságos élelmiszerlánc-termékek (különösen élelmiszerek) legyenek elérhetőek, valamint azok előállítása, kereskedelme, felhasználása vagy fogyasztása során az emberek és a társadalom magas fokú tudatosságot és felelősséget tanúsítson.
Az élelmiszerek érzékszervi tulajdonságainak minősítése. Akkreditált, gyakorlattal rendelkező érzékszervi bírálók végezhetik. A vizsgálatok során biztosított az alkalmas környezet (világítás, szellőzés, hőmérséklet, egységes, lehetőleg fehér edények, szagmentes fehér köpeny stb.). A bírálók mindig több mintát vizsgálnak- és hasonlítanak össze, nem ismerik a gyártót, hanem sorszámmal jelölt, anonimizált mintákkal dolgoznak. A vizsgálat ún. bírálati lapok segítségével, szigorú szabályok mentén történik. Elvileg különböző skála, ponthatár létezhet (pl. 5 vagy 9 pontos skála), természetesen egy adott labor vizsgálatai során ez egységes. A vezető bíráló matematikai-statisztikai módszerekre támaszkodva összesíti és értékeli a bírálatok során kapott pontértékeket.
Élelmiszerek esetén azon alapvető fontosságú tulajdonságok, melyeket meghatározzák, hogy mennyire kívánatos a termék a fogyasztó számára, ugyanakkor mégsem laborvizsgálatokkal, műszerekkel mérhető paraméter, hanem az érzékelhető „mennyire tetszik”, „mennyire jó” kategóriájú tulajdonság. Ilyenek pl. a termék megjelenése, színárnyalata, jellemző illata, aromája stb.
Az Európai Parlament 2021. októberében megszavazta a Farm to Fork stratégiát (az Európai Zöld Megállapodás részeként), amely szerint az élelmiszerlánc minden szereplőjének részt kell vennie annak fenntarthatóságának elérésében. Ehhez szükség van a termelési módszerek átalakítására, valamint a lehető legjobban ki kell használni a természeti, technológiai, digitális és műholdas kapcsolaton alapuló megoldásokat. A stratégia célja, hogy felgyorsítsa a fenntartható élelmiszer-rendszerre való átállásunkat. A fenntartható rendszerek:
  • környezeti hatása semleges vagy pozitív
  • segítik az éghajlatváltozás mérséklését és alkalmazkodnak annak hatásaihoz
  • visszafordítják a biológiai sokféleség csökkenését
  • gondoskodnak az élelmezésbiztonságról, a táplálkozásról és a közegészségügyről, és biztosítják, hogy mindenki elegendő, biztonságos, tápláló és fenntartható élelmiszerhez jusson
megtartják az élelmiszerek megfizethetőségét, miközben méltányosabb gazdasági megtérülést generálnak, elősegíti az EU ellátási szektorának versenyképességét és előmozdítja a tisztességes kereskedelmet.

Általános értelmezés szerint a forgalomból történő kivonás azt a folyamatot jelenti, amelynek során a terméket – a vásárlóhoz eljutott termékek kivételével – eltávolítják az élelmiszerláncból. (forrás: Nébih)

Az FDA (U.S. Food and Drug Administration), vagyis az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer Ellenőrző Hatóság az amerikai Egészségügyi Minisztérium szövetségi ügynöksége, amely a közegészségügy védelméért és előmozdításáért felelős az élelmiszerbiztonság, a dohánytermékek, az étrend-kiegészítők, a vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerkészítmények (gyógyszerek), vakcinák, biogyógyszerek, vérátömlesztés, orvostechnikai eszközök, elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök (ERED), kozmetikumok, állati élelmiszerek és takarmányok, valamint állatgyógyászati termékek ellenőrzése és felügyelete révén.

Az FMCG egy angol mozaikszó, a Fast-Moving Consumer Goods kezdőbetűiből áll össze, jelentése: gyorsan forgó fogyasztási áruk. Ezen termékek közös jellemzője, hogy folyamatos, napi kereslet van rájuk, gyorsan fogynak és forognak, így nagy mennyiségben állítják elő és adják el őket.

Az FSMA (Federal Information Security Modernization Act), vagyis az amerikai Élelmiszerbiztonsági Modernizációs Törvény az ellenőrző hatóság (FDA) fókuszát az élelmiszerbiztonság szavatolására helyezi a mikrobiális szennyeződés megelőzésével, ahelyett, hogy csak a problémára reagálna, miután az már megtörtént. Ennek érdekében számos szabvány és eljárásrend betartását követeli meg. Azokra a termelő gazdaságokra, az amerikai importőrökre, a szállítmányozókra, az árubefogadókra, a csomagolókra vonatkozik, akik érintettek az amerikai élelmiszerláncban.
Jelentése Genetically Modified Organism, magyarul genetikailag módosított organizmus. A dolog lényege, hogy genetikai módosítás segítségével érik el, hogy a növény ellenállóbb legyen rovatoknak, kártevőknek, stb. Magyarországon jelenleg tilos GMO élelmiszernövényeket ültetni. A feldolgozó üzemek sok esetben megkövetelik a termelőtől a GMO mentességről szóló tanúsítványt. Ennek szerepe fontossá válik, ha távolabbi, pl. idegen beporzásból származó GMO nyomok mutathatók ki az alapanyagban. A QST támogatja a GMO-val kapcsolatos információk nyilvántartását.
GMP (good manufacturing practice), avagy a jó gyártási gyakorlat; azoknak feltételeknek és intézkedése előírásoknak a gyűjteménye, amik betartásával garantálható az élelmiszerbiztonságosság és megfelelőség az élelmiszerlánc minden egyes szakaszában.

A greenwashing kifejezés magyarul zöldre mosást vagy zöldre festést jelent. Ez egy olyan marketing- vagy reklámstratégia, amelyben egy cég környezetbarátnak mutatja be valamely termékét vagy saját magát, olyan esetben is, amikor ez túlzás, ferdítés, vagy csak féligazság. Azt a látszatot keltik, hogy az adott cég többet tesz a környezetért, mint a valóságban. A jelenség egyik oka, hogy a környezetbarát termékek és szolgáltatások iránt egyre nagyobb a kereslet világszerte.

Az élelmiszeripar területén ismert kockázatelemzés és eljárásrend. A QST mérhető, értékelhető információkat biztosít a HACCP-team részére.
A veszélyelemzés és kritikus szabályozási pont (hazard analysis and critical control point) olyan rendszer, amely azonosítja, elemzi és szabályozza az élelmiszer-biztonság veszélyeit. Az élelmiszeripari vállalkozások alkalmazzák az élelmiszerek biztonságos előállításának, tárolásának és szállításának biztosítására.
Dinamikusan összeállítható sablonok, melyek tulajdonképpen tágabban értelmezett minősítési paraméterek sokaságából állnak össze – minősítési sablonoknak is nevezzük őket. A paramétersorok és azok leírói nem csak a mérhető paraméterek tulajdonságait (pl. dimenzió, határértékek) adják meg, hanem utalhatnak a paraméter értelmezésére, riportokban történő megjelenésének formájára, riasztásokat vezérelnek, valamint a kapcsolódó információk közvetlen elérését támogatják.
Interpreter jellegű működés, ami azt jelenti, hogy a keretrendszer nem konkrét minősítő program, hanem a sablonokat „utasításként” értelmezi és hajtja végre (interpretálja) az ott lévő lépéseket.
A jó gyártási gyakorlat (good manufacturing practice, GMP) bármilyen gyakorlat azon feltételekkel és intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek biztosítják az élelmiszer biztonságosságát és megfelelőségét az élelmiszerlánc minden egyes szakaszában.
Az háttér- és kiszolgálói funkciókat (jogosultságkezelés, egységes törzsadatkezelés funkcionalitása) már indulásképpen is tartalmazó programrendszer, amelyben a felhasználói funkciók szintén egységes felületen, kezelési módszerekkel, szűrések, lekérdezések egységes támogatásával valósul meg.
Ha a veszély bekövetkezésének van valószínűsége, esélye.
Az alkalmazott tudományok speciális területe, amely a tudományos adatokat és tanulmányokat figyelembe véve az adott veszélyekkel kapcsolatos kockázatokat értékeli. 4 lépése van:
  1. a veszély azonosítása,
  2. a veszély jellemzése,
  3. az expozíció értékelése és
  4. a kockázat jellemzése.
A kockázatbecslés során azonosított kockázatok kezelése (csökkentése, megszüntetése). Ide tartozik minden, a fogyasztót, az állatokat vagy a környezetet védő intézkedés tervezése, alkalmazása és értékelése.
A körforgásos gazdaság egy olyan rendszer, amelyben a termékek használat után a szeméttárolók helyett ismét a gyártásba kerülnek, így nem keletkezik hulladék – vagyis az erőforrásokat bent tartja a gazdasági folyamatokban. Ez a modell többet jelent a szelektív hulladékgyűjtésnél és az újrahasznosításnál. A termékek tervezésekor már tudni kell, hogy a használat után mi lesz az alapanyagból. A körforgásos gazdaság a kölcsönzésre épít a vásárlással szemben, a megvásárolt termékek esetében pedig számol a javítással, átalakítással, továbbadással a kidobás helyett.
A lineáris gazdasági modell egyszeri fogyasztással (gyártás, felhasználás, kidobás) számol, nem épít az újrahasznosításra, a termékek olcsó alapanyagokból készülnek, minőségük alacsony, ezért nem is tartósak. A felhasznált alapanyag és erőforrás rövid időn belül hulladékká válik.

Egy gépen, adott műszak alatt, ugyanazzal a beállítással (és feltöltéssel) létrejött termékek tartoznak egy LOT szám alá.

Az élelmiszer-higiénia egyik fontos feltétele, hogy az előállított félkész, vagy késztermék mentes legyen kórokozótól, veszélyes mikrobáktól. (Ilyen, közismertebb veszélyhordozók pl. a Salmonella, Coliform, Penészgomba, Listeria). A QST támogatja a mikrobiológiai vizsgálatok rögzítését és kiértékelését, mikrobiológiai jegyzőkönyvek készítését.
A rendszer számára – általánosítva – minőségi paraméterként értelmezünk minden olyan információt, amely hatással lehet a végtermék minőségére. Igy a klasszikus értelemben is paraméternek nevezhető, mérhető értékeken túlmenően olyan adatokat is, melyek az eredettel összefüggő azonosítást támogatják, információt adnak a termelt nyersanyag körülményeiről, mint pl. időjárás, öntözés, vegyszeres kezelések; s nem utolsó sorban ilyenek a feldolgozással, a gyártástechnológiával és a kiszerelés csomagolásával összefüggő információk is.
Más szóval intelligens sablonok: dinamikusan összeállítható sablonok, melyek tulajdonképpen tágabban értelmezett minősítési paraméterek sokaságából állnak össze. A paramétersorok és azok leírói nem csak a mérhető paraméterek tulajdonságait (pl. dimenzió, határértékek) adják meg, hanem utalhatnak a paraméter értelmezésére, riportokban történő megjelenésének riasztásokat vezérelnek és támogatják kapcsolódó információk közvetlen elérését.
A logisztikai- és az eredettel kapcsolatos, a terméklánchoz köthető nyomon követés élesen elválik egymástól. A logisztikai a nyomon követés azt jelenti, hogy a gyártó nyomon tudja követni, hogy a termékei hova kerültek kiszállításra – támogatva ezzel az ún. visszahívás folyamatát, egy esetleges minőségi probléma esetén. A rendszerünk az eredettel, és a terméklánc mentén keletkező információk, a minőségre hatással lévő paraméterek nyomon követését biztosítja.
Rövidítésen alapuló mozaikszó, alkalmanként a három fogalom rövidítésével a szoftverterméket is azonosítjuk: Quality – Safety – Traceability, Minőség – Biztonság – Nyomon követhetőség
A QST mozaikszó kiegészítése a Software/Szoftver szó kezdőbetűjével – a termék azonosításhoz. QST-Software/QST-Szoftver
A rövid ellátási lánc olyan ellátási láncot jelent, amelyet kevés számú gazdasági szereplő alkot, akik elkötelezettek az együttműködés, a helyi gazdasági fejlesztés, valamint a termelők, feldolgozók és a fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt. A helyi termékek megvásárlásával egyrészt jelentősen rövidítünk az értékesítési láncon, másrészt segítjük a vidéki termelők gyors piacra jutását.
A SaaS lényege, hogy a hagyományos módszerrel szemben itt nincs szükség a szoftver saját szerveren történő telepítésére. Az adott szoftver ugyanis közvetlenül a szolgáltató szerveréről futtatható, és a felhasználó gépére telepített kliensprogram vagy egy böngészőprogram segítségével bármikor és bárhonnan online elérhető és használható. A QST felhő alapú használatra alkalmas, így a rendszer használóinak a gépére nem kell semmit telepíteni, amennyiben a közismert böngészők valamelyike rendelkezésre áll az adott számítógépen. Fentiekből az is következik, hogy Microsoft, és Apple gépeken is használható a megoldás.

A saját márkás termék olyan termékek, amelyeken a kiskereskedő saját védjegyét („márkáját”) tünteti fel. A saját márkákat általában kizárólag az a kiskereskedő forgalmazza, amelyik azokat birtokolja és más versenytárs márkájú termékekkel együtt értékesíti. A kiskereskedő és a gyártók termékei versenyeznek egymással. A saját márkás termékek ára általában alacsonyabb, mint a hagyományos márkáké.

Egy időben, azonos körülmények között készült termékeket, termékadagokat jelöl. A sarzs kifejezés a franciából jött (charge – töltet) és a gyógyszeripar használta, ahol a termékek üstökben vagy autoklávokban jönnek létre, összetételüket pedig receptúráknak nevezik. Egy feltöltésből létrejött termékek tartoznak egy sarzsba.

Élelmiszerben vagy takarmányban jelenlévő bármely idegen anyag, amely gyártási, tárolási vagy szállítási hiba következtében alakul ki.

Termékvisszahívásra akkor kerül sor, ha a kockázatot jelentő termék már a vásárlónál van. A visszahívásnál nehézséget jelent a vásárlók elérése, értesítése. (forrás: Nébih)

A termőföldtől az asztalig koncepció (farm-to-fork, farm-to-table) az USA-ban a FSMA törvénnyel került előtérbe, és az élelmiszerellátási láncban megjelenő összes élelmiszer nyomon követhetőségére vonatkozik. A lánc minden egyes szakasza – a termesztéstől a betakarításon, szállításon, raktározáson, feldolgozáson és csomagoláson át egészen a végfelhasználóig – szigorúan szabályozott és ellenőrzött. A szabályok az importált termékekre is érvényesek.

Az Unióban is kialakult „a termelőtől a fogyasztóig” szemléletet, amely a termelési és elosztási folyamat valamennyi szakaszában magas szintű biztonságot garantál az Unión belül forgalomba hozott valamennyi élelmiszer esetében attól függetlenül, hogy az Unión belül állították-e elő, vagy harmadik országokból hozták-e be. E szabályozás összetett és integrált szabályrendszert alkot, amely kiterjed az élelmiszerlánc egészére, az állati takarmányoktól és az állatok egészségétől a növényvédelmen és élelmiszer-termelésen át egészen a feldolgozásig, a tárolásig, a szállításig, a behozatalig, a kivitelig és a kiskereskedelmi értékesítésig.

A vegetáriánizmus nem egy egységes étrendi mintázatot jelöl, hanem több irányzata is van. Közös jellemzőjük a növényi eredetű élelmiszerek fogyasztása, amely különböző mértékben egészülhet ki állati eredetű élelmiszerekkel.
Ebben az élelmiszeripari környezetben: valamilyen káros egészségügyi, környezeti hatás.
Bizony termékeke esetén előírás, hogy a gyártott termék addig nem hozható forgalomba, amíg negatív mikrobiológiai tanúsítással nem rendelkezik. Ezért az adott árukészletek a raktári rendszerben zárolásra kerülnek. A zárolást (azaz, hogy átmenetileg nem hozható forgalomba) kiválthatja egyéb körülmények között, pl. szúrópróba szerűén végzett pozitív mikrobiológiai vizsgálati eredmény is. A QST támogatja a zárolások mikrobiológiai vizsgálatokra alapozott kezelését.

Az éghajlatváltozás és a környezetkárosodás egzisztenciális fenyegetést jelent az Európai Unió és a világ számára. E kihívások leküzdése érdekében jött létre az európai zöld megállapodás, Európa új növekedési stratégiája, mely az Uniót modern, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdasággá alakítja át. Az európai zöld megállapodás célja, hogy az EU 2050-re klímasemlegessé váljon. Ehhez ki kell aknázni az új környezetkímélő és gazdaságélénkítő technológiákban rejlő előnyöket, fenntarthatóvá kell tenni az ipart és a közlekedést, és csökkenteni kell a szennyezést. Az éghajlati és környezeti kihívásokra, mint lehetőségekre tekintünk, melyekkel, ha élni tudunk, az átállás mindenki számára nyitott és igazságos lesz.

Az Európai Bizottság segíti az uniós tagállamokat abban, hogy olyan reformokat dolgozzanak ki és hajtsanak végre, amelyek támogatják a zöld átállást, és hozzájárulnak az európai zöld megállapodás céljainak eléréséhez. Segíti továbbá a központi és helyi közigazgatásban szükséges eljárások, valamint a zöldítő intézkedések végrehajtásához szükséges koordinációs struktúrák kialakítását.

Forrás: Európai Bizottság

Nem találta meg a keresett fogalmat?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!